CÁC LOẠI VÒNG BI
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MIURA'S BEARINGS PAGE
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ thông báo cho các trang web sản phẩm.
Vui lòng chọn sản phẩm từ các trang Web Catalog.
Bởi vì, Có rất nhiều tài liệu và loại.
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi,
vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau.
  1. Mã số (nếu bạn biết)
  2. Kiểu & Kích thước
  3. Vật liệu
  4. Đường kính trục
  5. Số đơn đặt hàng ước tính
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về sản phẩm.
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với tôi.
Trân trọng.   
 

NSK Ltd.
http://www.nsk.com/products/index.html

ASAHI SEIKO CO., LTD.
http://www.asahiseiko.co.jp/english/index.html

OILES CORPORATION.
http://www.oiles.co.jp/en/

NTN Corporation
http://www.ntnglobal.com/en/products/index.html