VÒNG BI - THIẾT BỊ DẪN ĐIỆN
Công ty chúng tôi là một công ty kinh doanh giao dịch với chất lượng cao và sản phẩm đáng tin cậy của Nhật Bản.
Chúng tôi có thể cung cấp các dụng cụ làm tại Nhật Bản, máy công cụ, vật liệu đường ống, thiết bị tiến hành, thiết bị điện.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm cần thiết
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thích hợp như thông tin sản phẩm, giá cả vv.

1  AsahiSeiko    asahiseiko.co.jp/
2 NSK nsk.com/
3  NTN   ntn.co.jp/japan/index.html
4  Tsubaki    tsubakimoto.jp/
5  Kanayama   kana.co.jp/ 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC