Thiết Bị Hỗ Trợ Thùng Phi
Công ty chúng tôi là một công ty kinh doanh giao dịch với chất lượng cao và sản phẩm đáng tin cậy của Nhật Bản.
Chúng tôi có thể cung cấp các dụng cụ làm tại Nhật Bản, máy công cụ, vật liệu đường ống, thiết bị tiến hành, thiết bị điện.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm cần thiết
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thích hợp như thông tin sản phẩm, giá cả vv.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi mong muốn của bạn vật liệu và hình dạng bản vẽ.
Chúng tôi sẽ báo giá nó. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với tôi.
Trân trọng.

1 OSAKA TAIYU CO.,LTD http://osaka-taiyu.co.jp/en/

Other Product