CÁC LOẠI BÁNH XE

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MIURA'S CASTERS PAGE
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ thông báo cho các trang web sản phẩm.
Vui lòng chọn sản phẩm từ các trang Web Catalog.
Bởi vì, Có rất nhiều tài liệu và loại.
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi,
vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau.
  1. Item (nếu bạn biết)
  2. Loại bánh
  3. Kích thước bánh xe
  4. Vật liệu
  5. Tải trọng cho mỗi bánh
  6. Trên tất cả mọi thứ
  7. Số đơn đặt hàng ước tính
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về sản phẩm.
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với tôi.
Trân trọng. 

HAMMER CASTER Co.,Ltd

http://www.hammer-caster.co.jp/

NANSIN(Japanese)

http://www.nansin.co.jp/

INOAC CORPORATION(Japanese)

http://www.inoac.co.jp/sharin/products/

SISIKU ADDKREIS CORPRATION

http://www.sisiku.com/english/castors/castor_01_1.html

TOHOKUSHARYO MF.CO.,LTD

http://touhoku-caster.com/