VỀ CÔNG TY

Tên Công Ty : Miura Co., Ltd
Tên Người Đại Diện : YOSHIHARU MIURA
Địa Chỉ : 2507-4Koganaka-Machi Yatsushiro-Shi
  Kumamoto-Ken Nhật Bản
Số Điện Thoại : 0965-35-5862
Fax  : 0965-35-5866
Năm Thành Lập : 1987