DỤNG CỤ CẮT GỌT
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MIURA'S CUTTING TOOL PAGE
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Sản phẩm chất lượng cao và sản xuất tại Nhật Bản.
Chúng tôi có thể giải quyết mọi nhu cầu và chất liệu.
Chúng tôi sẽ thông báo cho các trang web sản phẩm.
Vui lòng chọn sản phẩm từ các trang Web Catalog.
Bởi vì, Có rất nhiều tài liệu và loại.
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi,
vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau.
  1. Tên sản phẩm (nếu bạn biết)
  2. Mã sản phẩm
  3. Chất liệu
  4. Kích cỡ
  5. Số đơn đặt hàng ước tính
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về sản phẩm.
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với tôi.
Trân trọng.♦ Drills ♦ Reamers ♦ Hole Saws ♦ Core Drills ♦ End Mills ♦ Tips ♦ Insert & holder

♦ Taps ♦ CenterDrills ♦ CenteringTools ♦ ThreadMiIIs & Dies ♦ Tapand Drill Sharpeners

♦ Three-wireMeasuring Machine for Highly Accurate Pitch Diameter Measurement