Laser Cutting - Plasma Cutting
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MIURA'S LASER - PLASMA CUTTING PAGE
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Sản phẩm chất lượng cao và sản xuất tại Nhật Bản.
Chúng tôi sẽ giải quyết các nhu cầu và Chất liệu khác nhau.
Và, Nó có thể được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật của bạn.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi tài liệu mong muốn và bản vẽ của bạn.
Chúng tôi sẽ báo giá nó.
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với tôi.
Trân trọng.

  

< Laser Cutting >
 < Plasma Cutting >