ĐƯỜNG ỐNG VÀ VAN
CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI MIURA'S PIPE FITTING AND VALVE
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ thông báo cho các trang web sản phẩm.
Vui lòng chọn sản phẩm từ các trang Web Catalog.
Bởi vì, Có rất nhiều tài liệu và loại.
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau.
  1. Mã số (nếu bạn biết)
  2. Vật liệu
  3. Kích thước
  4. Chất lỏng
  5. Nhiệt độ
  6. Số lượng đặt hàng ước tính
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về sản phẩm.
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với tôi.
Trân trọng.VALVE
   
   

BENKAN Corporation

https://www.benkan.com/en/index.html

Ltd. Futawafurandji Mfg

http://www.futawa-flange.com/original4.html

NANGOKU FULEKI INDUSTRY,Ltd

http://www.nfk-jp.com/english/index.html

TECHNO FLEX

http://www.technoflex.co.jp/en/index.html

TSUTSUI,Ltd(Japanese)

http://www.tsutsui.co.jp/

FURUBAYASHI-KOUGYO(Japanese)

http://www.fkkosaka.co.jp/

 

KAMATATECNAS CO.,LTD

http://www.kamatatecnas.co.jp/eng/