WELLCOME TO MIURA
 Được thành lập vào năm 1978,
Công ty TNHH Miura đã được sự hỗ trợ của khách hàng và đã được phát triển cùng nhau trong 40 năm.
Từ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy,
Chúng tôi và các đối tác của không ngừng cải tiến và phát triển để phục vụ khách hàng tốt hơn.
Dựa trên triết lý của công ty là “sự thống nhất bản thân và người khác”, cũng như khách hàng ở các nơi trên thế giới. Chúng tôi đang dần dần tiến bộ từng bước cho tương lai. Thông qua việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao của Nhật Bản đến mọi khía cạnh nhu cầu của khách hàng trên thế giới một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi đóng góp cho sự phát triển xã hội nhằm tạo ra sự thịnh vượng cho mọi người về cả vật chất lẫn tinh thần.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển xã hội.